Home

Disclaimer

Onder voorbehoud van alle rechten, DHR Projects 2019 I Wettelijke Bepalingen I Privacy Beleid I Bedrijfsgegevens

Deze site werd gecreëerd en wordt beheerd in overeenstemming met het Belgische recht.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie op deze website heeft als doel om de gebruiker algemene, niet bindende informatie te verstrekken over de activiteiten van DHR Projects, die optreedt als een bouwpromotor (niet als een agent), alsook over de projecten die worden ontwikkeld door andere partners bouwpromotoren.

Auteursrechten en het recht van de producent van de databank

De website www.dhrprojects.be is een creatie die wordt beschermd door het auteursrecht en is eveneens een databank waarop DHR Projects zowel het auteursrecht als de rechten van de producent heeft. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto’s, films, grafische beelden en andere elementen op deze site worden door het auteursrecht beschermd. Iedere kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, schikking, mededeling aan het publiek, huur of andere exploitatievorm van een deel van of de gehele site onder welke vorm of met welke middelen dan ook, of het nu elektronisch, mechanisch of via andere middelen gebeurt, is ten strengste verboden, tenzij met een voorafgaande schriftelijke toestemming van DHR Projects.

Een recht sui generis dat de producent van een databank toelaat om elk uittreksel en / of het hergebruik van de inhoud of een deel van een dergelijke databank te verbieden, beschermt de inhoud van een dergelijke databank.

Iedere schending van deze rechten zal leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolgingen.

Handelsmerken en handelsnamen

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site gebruikt worden met inbegrip van het logo van en de naam DHR Projects, zijn handelsmerken en / of handelsnamen die beschermd worden door de wet. DHR Projects verbiedt ten stelligste eender welk gebruik hiervan of het gebruik van gelijkaardige tekens, tenzij met een voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Deze site is gecreëerd en wordt beheerd door DHR Projects met de grootst mogelijke zorg. Afbeeldingen, plannen en beschrijvingen worden regelmatig aangepast. DHR Projects geeft echter geen waarborg omtrent de nauwkeurigheid en de juistheid  van de informatie op deze site. De gebruiker aanvaardt dat zulke informatie, met in het bijzonder de informatie betreffende de producten, voor verkoop worden aangeboden en hun prijzen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

DHR Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, noch voor het gebruik van deze inhoud. DHR Projects kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van andere sites waarnaar hyperlinks verwijzen. De prijzen en de specificaties zoals deze zijn vermeld op de site kunnen niet beschouwd worden als een bindend aanbod.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam van het bedrijf

DHR Projects NV


Maatschappelijke zetel

Kalfstraat 43

8300 Knokke -  Heist, België


Contactgegevens

DHR Projects NV

Kalfstraat 43

8300  Knokke – Heist, België

T +32 (0)50 62 35 35

F +32 (0)50 60 67 80

E info@dhrprojects.be


BTW / Rechtspersonenregister Brugge

BE 0420.734.332


Homepage

www.dhrprojects.be